• Status van onderzoek: 100% 100%

INFORMATIE PATIËNTEN

Kinderen met een liesbreuk aan een kant hebben vaak ook een liesbreuk aan de andere kant. Dit komt voor bij één op de tien kinderen en dit kun je aan de buitenkant niet zien. Als een liesbreuk aan de andere kant komt, moet deze ook worden weggehaald tijdens een operatie. In een groot aantal landen wordt daarom tijdens een liesbreuk operatie een sneetje aan de andere kant gemaakt om te zien of daar ook een liesbreuk zit. Als dat zo is kan deze gelijk worden weggehaald en is geen tweede operatie nodig. Bij zeven van de acht kinderen zien we daar geen liesbreuk en wordt dit sneetje ‘voor niets’ gemaakt.

Waarom dit onderzoek?

In Nederland maken we meestal geen sneetje aan de andere kant en kijken we niet of daar ook een liesbreuk zit. Hierdoor moet bij een op de acht kinderen later een nieuwe operatie worden gedaan. We weten niet of het beter is om tijdens de eerste operatie een extra sneetje te maken of later een tweede operatie uit te voeren en dat willen we in de deze studie onderzoeken.

Wie komen in aanmerking voor deelname?

Kinderen met een liesbreuk die jonger zijn dan zes maanden hebben de grootste kans om ook een liesbreuk aan de andere kant te hebben. Deze liesbreuk wordt dan weggehaald in een tweede operatie. Aan deze operatie zitten extra risico’s en kosten. Soms komt er iets klem te zitten in de liesbreuk. Dit doet veel pijn en om dit op te lossen moeten we soms met spoed een operatie doen. We willen onderzoeken of we tijdens de eerste operatie een sneetje aan de andere kant moeten maken om te kijken of daar ook een liesbreuk zit, of dat we beter kunnen afwachten.

Dit onderzoek is opgezet door het Amsterdam UMC (voorheen: VU medisch centrum en Academisch Medisch Centrum) in Amsterdam en wordt gedaan in verschillende ziekenhuizen. Stichting Kind & Ziekenhuis is nauw betrokken geweest bij de opzet van de HERNIIA studie (inclusief alle informatieverstrekking) met als gezamenlijk doel de belasting voor ouders en kind zo laag mogelijk te houden. In Nederland doen ongeveer 800 kinderen met een liesbreuk mee.

Studieopzet

Alle kinderen zullen de gebruikelijke operatie ondergaan voor een liesbreuk. Bij één groep (de helft van de kinderen die meedoen aan de studie) zal tijdens deze operatie ook een klein sneetje worden gemaakt in de andere lies om te kijken of daar ook een liesbreuk zit. Bij de tweede groep gebeurt dit niet. Loting bepaalt in welke groep uw kind zit. Artsen en ouders kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Gedetailleerde informatie over deze studie en de verwerking van uw gegevens en die van uw kind vindt u hier

Algemene informatie over meedoen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’. Deze brochure vindt u hier.

Veelgestelde vragen

VOLGT NOG

Andere vragen? Vul het formulier in.

8 + 13 =